Μουσικη


«...αναγγέλλεται ότι εντός ολίγου το τηλέφωνον ως ο τηλέγραφος θα λειτουργεί άνευ σύρματος. Μια απλά ακίς του ηλίου διασχίζουσα το διάστημα θα χρησιμεύει ως αγωγός του ρεύματος και θα ενώνη τας μάλλον μεμακρυσμένας αποστάσεις. Ο εφευρέτης του άνευ σύρματος τηλεφώνου είναι Αμερικανός, τις Χάγιες, καλούμενος όστις έκαμε επιτυχή πειράματα εις την Νέαν Γόρκην. Αναφέρονται επίσης λίαν ενδιαφέρουσαι λεπτομέρειαι της λειτουργίας του νέου τούτου μηχανήματος, το οποίον ονομάσθη ραδιόφωνον.

Το “εξώφυλλο δίσκου” (Album Cover) είναι το εμπρός μέρος της συσκευασίας ενός ηχογραφημένου ηχητικού (audio recording) ή μιας συλλογής αυτών (album). Στην Ελληνική καθομιλουμένη επικράτησε ο όρος “Δίσκος”

ο νεαρός Αμερικανός τροβαδούρος τραγουδά τους καημούς των νέγρων» (τούτο αναφέρεται στο βιβλίο του Κώστα Κατσάπη Το «Πρόβλημα Νεολαία» στις εκδόσεις Απρόβλεπτες, το 2013).
Από εκείνο το άρθρο στην Αυγή, πάντως, έμαθε τον Dylan ο Διονύσης Σαββόπουλος (οργανωμένος τότε στην ΕΔΑ). Όπως είχε γράψει και ο ίδιος (ο Σαββόπουλος) στην LiFO (#183, 10/12/2009):